Walter Spaepen buigt zich al jaren over zijn zielenroerselen. Met een schuine blik op de wereld en haar mensen filtert hij ongenadig maar met zin voor humor de kleine dingen des levens. Daarin zitten sporen van de menselijke existentie.

Naast een grote liefde voor filosofie koestert hij een ware passie voor muziek. Dat vertaalt hij na lange overpeinzingen in verhalen, romans, theater, hoorspelen, muziekstukken, … Zijn werk laat zich niet onder één noemer vatten.

Walter woont in Eksel en richtte daar een voormalig winkelpand in als atelier. Op de deur van het pand prijkt steevast één van zijn gedichten. Dat kunnen de omwonenden wel smaken!

Boeken

Mateo

Een vader besluit bij zijn alleenstaande en depressieve zoon, Mateo, te blijven. Hoewel hij er alles aan wil doen om hem te helpen, botst hij op een muur van onwil en verwijten.
  ‘Niets heeft nog zin…’, volhardt Mateo.
  Als de situatie stilaan onhoudbaar wordt, besluit de vader drastisch in te grijpen. Hij neemt zijn zoon mee naar Oostende. Daar probeert hij op een aparte en ontroerende manier Mateo met een andere blik naar de wereld te laten kijken.

On

Cor is een echte einzelgänger, bewust minimaal sociaal. Hij vult zijn dagen en vaak ook nachten met het onderzoeken van allerlei dingen, de meest onwaarschijnlijke maar ook de meest voor de hand liggende. Zijn nieuwe buurvrouw, Fran, is de enige die hem lijkt te begrijpen.

Deux Ex Vagina

In 1866 veroorzaakte een schilderij van Gustave Courbet de nodige (?) opschudding bij het publiek. Wat iedereen kende, mocht niet getoond worden. 154 jaar later ga ik onbevangen met zijn onderwerp aan de slag. Ondertussen kan er meer, is er meer, kijken we nergens nog van op. Maar de hedendaagse benadering wordt helaas al te vaak overwoekerd door oppervlakkigheid, banalisering, commercialiteit.

Ik dompel me onder in complete ascese en ga aan de slag, gewapend met taal en een ouderwets ambachtelijke benadering met mixed media… en een bovennatuurlijke wending voelt haast vanzelfsprekend aan: ‘Deus ex vagina’.

Je kan dit origineel taalbeeldboek (11 pag. full colour) uitsluitend bestellen bij de auteur. Interesse? Stuur me dan een mailtje: walter.spaepen@outlook.com
Kostprijs: 20,00 euro (excl. verzendkosten)

Kopen

Beide romans zijn te koop bij Boekscout en in elke boekhandel… Maar wat is er persoonlijker dan ze te bestellen bij de auteur zelf? Reken maar dat het een gepersonaliseerde zending wordt!

Mailen en boeken bestellen kan altijd: walter.spaepen@outlook.com

Over Walters poëzie en andere artistieke projecten kom je meer te weten op zijn website: www.walterspaepen.jimdo.com