Photo by Jeremy Thomas on Unsplash


could
I by
space bullet change
the course of your
heart?

kan
ik met
een ruimtekogel de
koers van jouw hart
veranderen?

(c) Johan Simons


the wooden benches at                                                                  
the station are
replaced by
metal
seats, will
meetings and goodbyes
still be as warm?

de houten banken aan
het station zijn
vervangen door
metalen
zitjes, zullen
ontmoeting en afscheid
nog even warm zijn?

(c) Johan Simons


among
all the
white noise, brown
noise, pink noise
I can still
hear your
voice

tussen
al de
witte ruis, bruine
ruis, roze ruis
hoor ik nog
steeds jouw
stem

(c) Johan Simons


my
words were
not cold yet
or you warmed
them up again
with your
lips

mijn
woorden waren
nog niet koud
of jij warmde
ze weer op
met je
lippen

(c) Johan Simons


Over de auteur

Johan Simons noemt zichzelf een taalspeler en wil de lezer graag direct en midscheeps raken. Hij probeert zoveel mogelijk te zeggen in zo weinig mogelijk woorden. Films, boeken en popmuziek vormen zijn dada en een vleugje humor en erotiek zijn altijd meegenomen.

Hij gaf 4 dichtbundels uit met senryu’s (moderne haiku’s) en puntdichten, maar experimenteert ook met iets langere gedichten en vormuitingen als het elfje, de zandloper, het rondgedicht… Als germanist vertaalt hij zijn eigen poëzie naar en van het Engels en het Nederlands.