Hoewel Guido Devos (Vilvoorde, 21 januari 1953) al sinds zijn jeugd schrijft, begon hij pas te publiceren in de jaren tachtig.

Er werden talloze verhalen, gedichten, essays en recensies van zijn hand in diverse tijdschriften gepubliceerd. Het verhaal ‘Lieve Gerda’ werd door de Nederlandse Playboy opgenomen en met een aquarel van Jan Vanriet geïllustreerd. In 1989 werd hem de Wel-prijs voor essay toegekend voor een stuk over het werk van Jeroen Brouwers.

In 1987 verscheen de verhalenbundel ‘Coeur Craquelé’ bij uitgeverij Nioba. Niet lang daarna verscheen de dichtbundel ‘Uitersten verzoenen’ in eigen beheer. Daarin stond de dood van zijn ouders centraal. Volgde nog: de novelle ‘De gletsjer van O.’ bij de Leuvense Schrijversaktie met een coverontwerp van kunstenaar Marcel Rademakers.

Omdat uitgeverij Nioba het na enkele jaren voor bekeken hield zag Devos zich verplicht de monografie ‘Op zoek naar Paul Koeck’ in eigen beheer uit te geven. Enkele jaren later zou daar nog de roman ‘De kop van Jut’ bijkomen. Dertig jaar na de moord op John Lennon schreef hij een toneelstuk over de iconische zanger van de Beatles. Met ‘De Regering Tuinman’ schreef hij een roman die waarschuwde voor een nationalistische regering.

In de jaren negentig besloot Devos, na het doodbloeden van Bries, zijn eigen eenmansschrift te gaan uitgeven. Zo verscheen ‘De Vos’ tussen 1989 en 1998 21 maal. Naast de eigen teksten vertaalde Guido voor elk nummer een verhaal uit het Engelse Index On Censorship, een blad waarin poëzie en verhalen van gecensureerde of verboden schrijvers van over de hele wereld worden gepubliceerd.

Na een onderbreking van twee decennia hernam Devos de uitgave van zijn tijdschrift in de zomer van 2021 nadat hij talloze blogbijdragen, verhalen, gedichten en liedjes had verzameld ten gevolge van de corona lockdown. Nieuw in het blad was speciale aandacht voor de beeldende kunsten en de (eigen) muziek. Net als bij een vlog worden er links geplaatst zodat de lezer in de digitale versie naar muziek kan luisteren of een video kan bekijken. Bij elk nummer hoort een poster met een gedicht tegen de achtergrond van een kunstwerk en/of een ansichtkaart met een kunstwerk van een besproken kunstenaar.

Guido Devos schuwt de kritiek niet op de wereld waarin hij leeft, vaak verhuld of in satirische vorm. Zoals hij in zijn roman ‘De regering Tuinman’ opmerkt: ‘De schrijver is een echo van zijn tijd’.

Boeken

Coeur Craquelé, verhalenbundel, Nioba, 1987

Welk snood plan smeedt een leerling die zich heeft misdragen maar zijn straf ontlopen wil? Wat was er zo bijzonder aan juist die verkrachting van meneer X? Welke sublieme wraak heeft iemand achter de hand die bedrogen wordt door zijn levensgezel? Wat zit er achter die schuchtere ontmoeting tussen twee jonge mensen op een bank in het park?
Het zijn de hersenspinsels van Guido Devos in zijn debuut van 1987.

De gletsjer van O., novelle, Leuvense Schrijversaktie, 1989

In deze novelle worden een man en een vrouw, die in een moeilijke relatie zitten, gedreven door een mengeling van wanhoop en verlangen. Voor de vrouw is dat een verlangen naar het einde, de man naar het afwerken van een roman waarin hij maar niet slaagt.

Het verhaal van de man dat samenvalt met het schrijven van het boek wordt afgewisseld met dagboekfragmenten van de vrouw over hun relatie. De achtergrond wordt gevormd door een dorp, dat de maatschappij symboliseert, waarin het onrecht aan de kant van de gevestigde orde ligt en de solidariteit bij de dorpelingen.

Op zoek naar Paul Koeck, monografie, SAM, 1987/1992

Een compleet overzicht van het scheppende proza van Paul Koeck tot 1992 met zijn roman ‘Waterproef’. Een bijgewerkte editie over zijn complete oeuvre verschijnt in 2023.


De kop van Jut, roman, SAM, 1999

In ‘De kop van Jut’ worden we geconfronteerd met vier personages die elk op hun manier het slachtoffer zijn van de maatschappij en daarvoor compensatie zoeken. We maken kennis met een mislukte wielrenner, een gedesillusioneerde verpleegster, een gefrustreerd ambtenaartje en een werkloze, die in zijn vrije tijd bij een voetbalsite actief is.

Op een dag worden deze vier personages met elkaar geconfronteerd. Het laagste in de mens steekt de kop op en het blijkt dat ook bij de verworpenen der aarde het recht van de sterkste speelt.

De in cirkelvorm opgebouwde roman speelt in op maatschappelijke fenomenen en tendenzen die ons met de neus op de feiten drukken: we evalueren naar een samenleving waarin het geweld meer en meer de bovenhand haalt en de doorsneeburger steeds vaker een ongewild slachtoffer wordt.

De regering Tuinman, 24book, 2022

Het begin van de jaren negentig van vorige eeuw wordt gekenmerkt door een reeks gebeurtenissen die de Belgische samenleving wezenlijk beïnvloeden: het Vlaams Blok scoort hoog op Zwarte Zondag, Guy Verhofstadt trekt in zijn liberale partij een vernieuwingsbeweging op gang, in Libanon worden westerse gijzelaars door Hezbollah jarenlang vastgehouden, AIDS leidt tot een trage, maar zekere dood en de commerciële televisie trekt het medialandschap helemaal open.

Met gelijkaardige gebeurtenissen wordt schrijfster Christine De Prins in het fictieve land Galor geconfronteerd. Hoewel ze van nature een eerder empatisch ingestelde persoonlijkheid heeft, neemt ze toch een radicale beslissing om Eerste Minister Tuinman, die een nationalistische regering leidt, te stoppen. Kan ze leven met de gevolgen ervan?

Kopen?

Je kan Guido’s boeken kopen via zijn eigen website vosje53.wixsite.com/inhetholvandevos