Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Column van Rients Hofstra

Ja gek toch? Dit weet een landelijk dagblad te melden en dat noemt men dan nieuws. Het zou bij mannen om 9 jaar gaan, bij vrouwen scheelt het 8 jaar. Geen kattendrek!

De elitaire regentenpartijen met een verachtelijke nietszeggende D in de naam (VVD, D66 & CDA), maar ook andere hypocrieten die iets met de gewone man -gewone vrouw mag van mij ook- pretenderen te hebben (PvdA & GL incl. gefuseerde voorgangers) laten de gewone mens al decennia (sinds Cort van de Linden en Willem Drees) in de steek.

Armoedebeleid is een omstreden woord. Sinds kort (met 4 partijen moeten ze alle 4 aan hun trekken komen, dus moesten er wat kabinetsposten bij bedacht worden) hebben we een minister voor armoedebeleid. Lees deze 2 woorden nog eens goed. Vóór armoedebeleid.

Klinkt als beleid om armoede stevig te stimuleren. Nou dat gaat kristelijke Carola verdomd goed af. De kloof tussen rijk en arm is nog nooit zo groot geweest en wordt per uur groter.

Waarom komen de gevleugelde Engelse woorden op z’n Duits uitgesproken “You will own nothing and you will be happy” mij toch zo bekend voor. Diverse kabinetsleden zijn net als Lex de Laatste en Max de Slechte ordinaire weffers.

Komt een landelijk dagblad met een andere melding van kredietverzekeraar Allianz Trade: De Nederlanders zijn de rijkste inwoners in Europa, met een gemiddeld vermogen van 176.510 euro. Ik ken mensen die het nét niet hebben. Wel mensen die dat laatste tientje van dat gemiddelde bedrag over houden aan het eind van de maand en velen dat niet eens. Wat kan een simpel berichtje toch ongeloofwaardig veel onzin en onjuiste sentimenten opwekken. Feitelijk wellicht juist, maar de waarde van zo’n bericht ontstijgt een zelf bedachte melding niet. Stel dat het AD meldt dat er een levensbedreigende wurgslang is gesignaleerd midden in Amsterdam. Dan misleidt de krant alle Mokumers, terwijl het feitelijk klopt. Het zijn er zelfs meer, allemaal gekooid in hun te kleine namaak paradijsjes in Artis.

De titel van dit stukje klopt zonder twijfel, maar zou nooit als nieuws mogen worden opgevoerd. Wat beter was geweest, was bv. de kop: “De 4 kabinetten Rutte genadeloos voor de onderklasse”.
Genadeloos omdat het al decennia bekend is dat alles onder Jan Modaal wordt weggezet als plebs, als werkpaarden, als minderwaardig volk. Mensen die uitgebuit kunnen worden, terwijl hen het gevoel wordt gegeven dat ze het niet zo slecht hebben. Ze hebben immers recht op bepaalde toeslagen en als ze worden ontslagen is er een sociaal vangnet: de WW en daarna de bijstand. En na de leeftijd van ruim 66 jaar kan ook een minderbedeelde van Drees trekken. Hij/zij krijgt AOW net als alle andere beginnende bejaarden. En dit is zo liederlijk onrechtvaardig!

Waarom mag iedereen op dezelfde dag ver na de geboorte stoppen met werken en de Willem Drees-subsidie ontvangen? Mensen die langdurig studeren beginnen jaren later met geld verdienen. Over het algemeen -en zeker niet gemiddeld- verdienen ze per maand na hun studie een veelvoud van de niet of beperkt geschoolde ambachtsman/vrouw. Laag geschoold kan diverse redenen hebben, maar zelden tot nooit vanuit luxe. En vaak verrichten ze zwaar lichamelijk werk, anders dan afgestudeerden. Een niet geschoolde start rond zijn 17e met werken en een met moeite afgestudeerde zo rond het 27e levensjaar. Dan werkt de één 10 jaar langer dan de ander. De on- of laaggeschoolde leeft na zijn pensioen (als dat al gehaald wordt) ook nog eens jaren korter dan die afgestudeerden.

Je zou kort door de bocht kunnen stellen dat de lagere klasse de gefortuneerde bovenklasse sponsort: Langer bijdragen in de pensioenpotten en er betrekkelijk kort van profiteren. Wat na een redelijk vroege dood niet is opgemaakt wordt over de nog levenden verdeeld. Leuk zo’n solidariteitsprincipe.

Als de door kristelijke ondeugden niet functionerende Carola Schouten desondanks ministeriële  kloten én ballen zou hebben, zou ze de kliek rond Rutte en Kaag en alle god loochenende kristenen volledig verrot hebben gescholden. (Even ter verduidelijking: Er zijn 2 groepen gelovigen. Groep 1 bestaat uit Christenen, Joden en Islamieten. In groep 2 zijn de kristenen, snoden en mislims te vinden. Met bewindslui uit groep 2 is het zelfs mogelijk tegen de wens van een Kamermeerderheid in, de permanente coronawet er door te drukken. Ook de democratie wordt aldus voor de zoveelste keer begraven. Mensen uit groep 1 zijn helaas niet ministeriabel) Ware ze Christelijk, dan zorgde Carola ervoor dat al die stinkendrijke proleten van een miljoen euro en meer, zwaar aan de taks komen te liggen. Een stevige progressieve inkomens- en vermogensbelasting met fors oplopende belastingschijven. Kunnen die harkers alvast een beetje wennen aan de Schwab doctrine in het Engels. Want die gefortuneerden bedoelde de nobele Klaus toch?
En al die opgebrachte miljarden kunnen dan worden ingezet om het minimumloon te verhogen en de bijstand (met sollicitatieverplichtingen) op te trekken tot een redelijk vervangend basisloon. Werkweigeraars worden hiervan uiteraard uitgesloten.

En vervolgens gaat Carola met diezelfde gewijde ballen en gezegende kloten in het kabinet op de barricaden, om ervoor te zorgen dat iedere Nederlander na 43 jaar werken recht heeft op de toegift van Willem. Niet Willem de Laatste maar die van Drees. Onze laatste (ongekozen) monarch kan uiteraard ook een aardige baksteen bijdragen. Dan heb je kans dat de “arme klasse” gezonder heeft kunnen leven tijdens de werkzame jaren (meer salaris kan voor minder stress en meer gezonde voeding zorgen. Gezond eten waarop de BTW naar 0% zou kunnen/moeten), waardoor ze toch één of enkele jaren langer en gezonder mee kunnen na hun pensionering. Want ook de kwaliteit van het arbeidsleven en na pensionering is ook nog eens stukken minder dan dat van hoog opgeleide mensen.

Tien jaar langer werken en daarna 9 jaar eerder doodgaan. Fijne welvaartsstaat is ons rijke Nederland.

Misschien een reden -ook al hebben ze er niets aan- om alle harde werkers met een kortere levensverwachting iets van een excuus aan te bieden? Ook al heten de arme klassers officieel geen slavenarbeiders.

De overheid is er toch voor het volk? Wij zijn er toch niet voor de overheid en al hun rijke vrinden? Althans, dat werd mij op school verteld, terwijl ik al een mensenleven lang het omgekeerde ervaar!


Over de auteur van deze blog

Rients Hofstra (Joure, 1949) publiceerde in 2013 zijn eerste politieke roman. Na een loopbaan van dertig leerzame jaren in het onderwijs, begon hij in 2012 met schrijven. Belangrijkste drijfveer: de BV Nederland. De onvrede over hoe die gerund wordt en vooral hoe het anders, beter maar vooral rechtvaardiger en goedkoper kan.

Ontdek hier meer over Rients en zijn boeken.